Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
Amberlite MB 9 Resine

Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
Aral Vitam AC

Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
Bio-Sprühöl HP 42

Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
BLASOLUBE
UNIVERSAL SMØREMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
COOLANT-F
KJØLEMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
CRISTAL 4000
RENGJØRINGSMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
FRIGOSOL
KJØLEMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn

SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
INOX 100
SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
INOX 200
SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
INOX 300
SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
INOX 400
SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
 
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
OPAL 5000
SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
ORTHO 100
SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
ORTHO 200
SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
ORTHO 300
SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
ORTHO 400
SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
ORTHO 500
SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
PROWELD 264 Schweiss-Schutz
Sveisebeskyttelse
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SAVAN RVH 600
KONSENTRERT VANNLØSLIG RUSTBESKYTTELSESMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SPEED 100
SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SPEED 200
SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SUPERGLISS 68 K
VANGEOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCARE ANTIFOAM SF
SKUMDEMPENDE MIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCARE ANTISEPT
KONSERVERINGSMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCARE SC
KONSENTRERT RENGJØRINGSMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCOOL 7300
KJØLEMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCOOL 7400
KJØLEMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCOOL 7700
KJØLEMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCOOL 7722
KJØLEMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCOOL 7733
KJØLEVÆSKE
Norma Tekniske Kompani AS
 
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCOOL 7744
KJØLEMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCOOL 7755 AERO
KJØLEMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCOOL 7755 AERO X
KJØLEMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCOOL 7766
KJØLEMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCOOL FRISCO 7400
KJØLEMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCOOL FRISCO 7711
Kjølesmøremiddel
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCOOL V 0.59
KJØLEVÆSKE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCOOL V 2.8
KJØLEMIDDEL
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSCUT FRISCO V 2.36
SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
SWISSFINISH 4102
DIELEKTRIUM OLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
TWIN 200
SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
TWIN 300
SKJÆREOLJE
Norma Tekniske Kompani AS
 
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
TYFOCOR
Fryse- og korrosjonsbeskyttelseskonsentrat for kretssystemer for varme-, klima- og kjøleanlegg.
Norma Tekniske Kompani AS
Kjemikaliets navn
Bruksområde
Firmanavn
WIRASOL (3R-N009)

Norma Tekniske Kompani AS